Horti Footprint

Federatie Vruchtgroente Organisaties
Mijlpalen FVO

Vanuit de maatschappij wordt er kritisch naar onze sector gekeken. De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Daarbij spelen onder andere de uitstoot van CO2, het gebruik van fossiele energie, de impact op biodiversiteit door landgebruik en de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen een centrale rol. De vraag naar een eenduidige manier om de impact van een bedrijf en producten op het milieu inzichtelijk te maken wordt groter. Van steeds meer kwekers wordt dan ook gevraagd om een footprint aan te leveren.

De Europese richtlijnen -PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules)- voor groenten en fruit zijn momenteel in ontwikkeling. Als sector kunnen we hier echter niet op wachten en willen we voorop lopen in het geven van inzicht  in de productie van duurzame tuinbouwproducten. Telers moeten nu  al hun milieuvoetafdruk kunnen berekenen om inzicht te krijgen en de nodige ervaring met de methodologie op te doen.

Daarom heeft de FVO  een tijdelijke set rekenregels opgesteld in samenwerking met GroentenFruitHuis, Ecochain, Blonk en Pré, op basis van de PEFCR systematiek: ‘Guidelines for reference selection for inputs, direct emissions, and waste from cradle-to-packaging-entry gate for greenhouse grown fruits and vegetables’. Deze rekenregels zijn additioneel aan de HortiFootprint Category Rules (HFCR), waardoor ze zorgen voor een uniforme rekenmethode.

Deze set rekenregels kan gebruikt worden totdat er een officiële, door de EU erkende PEFCR is gecreëerd voor kas geteelde groenten en fruit. Op deze manier beschikken we als sector nu al over een eenduidige manier om impact te berekenen. We moedigen iedereen aan om deze richtlijnen te gebruiken als je de milieu-impact wil berekenen.

Download hier de gebruikersnotitie

Download hier de guidelines