Samenwerking van koplopers uit
de Nederlandse glasgroentesector

Federatie Vruchtgroente Organisaties

Klimaatvriendelijk
De Federatie Vruchtgroenteorganisaties (FVO) lanceert een campagne om een brede, maatschappelijke discussie te openen. De onderwerpen voedselzekerheid in de toekomst en de rol van de glastuinbouw daarin staan centraal. Als vervolg op een zelfkritisch imago-onderzoek heeft FVO zes ambities opgesteld voor de sector.

Klimaatvriendelijk is één van die zes ambities.

Energieverbruik is en blijft de grootste uitdaging voor de glastuinbouwsector. Als je puur naar de cijfers kijkt, kan dit een schrikbarend effect hebben. Maar daar is ruimte voor nuance. Deze animatie laat zien op welke manieren de sector nu én in de toekomst slimmer met energie omgaat.