Samenwerking van koplopers uit
de Nederlandse glasgroentesector

Federatie Vruchtgroente Organisaties

FVO

FVO – Federatie Vruchtgroenteorganisaties - wordt gevormd door de vijf koplopers van Nederlandse glasgroente-telersverenigingen*. Het zijn de grootste telersverenigingen, met ruim 400 aangesloten groenteproducenten van Paprika, Aubergine, Courgette, Komkommer en Tomaat (vruchtgroenten genoemd).

Vijf verenigingen met ieder een eigen strategie, eigen concepten en eigen cultuur, maar overtuigd van de kracht van wederkerigheid en daarom overtuigd van het belang van samenwerken.

*Telersvereniging: vertegenwoordiging van groente- en fruitproducenten (leden), die activiteiten als verkoop, marketing, inkoop, etc centraal voor haar leden uitvoert

FVO verbindt koplopers uit de Nederlandse glasgroentesector:

  • We vormen een samenwerking van koplopers die kennis en ervaring delen.
  • We creëren condities onder welke de koplopers optimaal kunnen werken.
  • De koplopers ontwikkelen tools om hun eigen ambities én de gedeelde FVO doelstellingen waar te maken.

FVO, een stichting, wordt geleid door directeuren van vijf telersverenigingen: Jelte van Kammen, Ton van Dalen, Jan Opschoor, Mark-Jan Terwindt en John Willems. De rol van projectbureau is in handen van Florpartners.

Sectorvisie

Ketenontwikkelingen vruchtgroente inzichtelijk

FVO heeft de ketenontwikkelingen van producent tot consument uitgebeeld op een poster. Op deze poster zijn de ontwikkelingen van 30 jaar terug tot de verwachting voor de komende 10 jaar geïllustreerd. Aan de hand van deze poster wil FVO ketenpartijen uitdagen om over de toekomstige keten na te denken.

Wie vormen FVO?

De vijf koplopers die FVO vormen zijn de grootste telersverenigingen van Nederland. 
Te weten: Growers United, Harvest House, Oxin Growers, The Greenery en Royal ZON.

Projecten

GLAS4.0

Het platform Glas4.0, onderdeel van FVO, verbindt high-tech teeltoplossingen met de telers van FVO. Via dit platform krijgen FVO-telers inzicht in de beste ontwikkelingen en innovaties uit de high-tech teeltmarkt.
Klik hier voor meer informatie.

Rabobank congres

Geef je nu op voor het congres: De
meerwaarde van samenwerking

Schrijf je in

Wil je nog meer weten?Jupiter 470 | Postbus 666 | 2675 ZX | Honselersdijk